AIRFIGHTERS.PL - aviation portal

Wsparcie osłony transportu morskiego.

Prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz rozpoznanie i wskazywanie celów to główne zadania lotnictwa morskiego wspierającego działania Okrętowej Grupy Zadaniowej. W manewrach 3. Flotylli Okrętów na Bałtyku uczestniczy personel klucza śmigłowców pokładowych oraz załogi samolotów patrolowo-rozpoznawczych Bryza.

W poniedziałek, 16 kwietnia, osiem jednostek 3. Flotylli Okrętów w Gdyni sformowało tzw. Okrętową Grupę Zadaniową (OGZ) i rozpoczęło ćwiczenia na Bałtyku. Głównym celem manewrów jest zapewnienie bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są do kraju surowce i towary o znaczeniu strategicznym. OGZ tworzą dwie fregaty rakietowe ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręty rakietowe ORP „Orkan” i ORP „Piorun”, okręt ratowniczy ORP „Piast”, niszczyciele min ORP „Mewa” i ORP „Czajka” oraz trałowiec ORP „Śniardwy”.Od wczoraj na pokładzie fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski” bazuje śmigłowiec SH-2G z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach. Do czwartku personel klucza śmigłowców pokładowych będzie wykonywał treningowe operacje starów i lądowań w dzień i w nocy, ćwiczył procedury współpracy z okrętem podczas tankowania w zawisie, prowadził działania SAR (ang. Search and Rescue – poszukiwania i ratownictwa) oraz rozpoznania akwenów morskich na rzecz OGZ. Działania OGZ wspierają również załogi samolotów patrolowo-rozpoznawczych z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Dzisiaj załoga Bryzy Bis z Siemirowic zrealizowała zadanie poszukiwania rozbitków i koordynowania operacji SAR z powietrza we współpracy z fregatą ORP „Gen. T, Kościuszko”. W kolejnych dniach manewrów patrolowo-rozpoznawcze Bryzy będą prowadzić rozpoznanie wyznaczonych akwenów morskich, wskazywać cele znajdujące się poza zasięgiem środków rozpoznania okrętów oraz symulować zagrożenia asymetryczne z powietrza dla osłanianego transportu morskiego.

To już trzecie w tym roku wspólne manewry Okrętowej Grupy Zadaniowej wspierane przez załogi śmigłowców pokładowych SH-2G i samolotów patrolowo-rozpoznawczych Bryza.

kmdr ppor. Czesław Cichy / oficer prasowy Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej