AIRFIGHTERS.PL - aviation portal

STRABAG wyremontuje drogę startową na lotnisku Sił Powietrznych w Łasku.

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w dniu 13 kwietnia br. przekazał plac budowy w celu przeprowadzenia remontu drogi startowej na wojskowym lotnisku w Łasku. Modernizację infrastruktury wraz z przebudową urządzeń pomocniczych wykona Konsorcjum firm STRABAG i Mawilux. Realizacja zadania wyniesie 53 mln zł netto.

W ramach kontraktu Konsorcjum wyremontuje 2,5-kilometrowy odcinek drogi startowej. Przygotuje elementy odwodnienia, wykona przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego, podziemnego osadnika części stałych i przepompowni wód deszczowych. Ponadto Konsorcjum przebuduje awaryjny system hamowania samolotów, przebuduje i rozbuduje oświetlenie krawędzi drogi startowej i dróg kołowania.

To już 7. lotnisko realizowane przez STRABAG w ostatnim czasie. Do tej pory Spółka wykonała remont infrastruktury lotniskowej we Wrocławiu, Bydgoszczy, Łodzi i Poznaniu. Ponadto wybudowała trasę lotniskową od węzła Rzeszów – Zachód do drogi ekspresowej S19 w Jasionce i drogę dojazdową do lotniska w Szymanach. Dzięki koncernowym kompetencjom STRABAG stał się ekspertem w modernizacji pasów startowych i dostosowywaniu lotnisk do wyższej kategorii.

Źródło: STRABAG

fot. Marcin Wojciechowski / AIRFIGHTERS.PL