AIRFIGHTERS.PL - aviation portal

Kmdr ppor. Czesław Cichy odchodzi na wyższe stanowisko służbowe.

8 września pożegnaliśmy, odchodzącego na wyższe stanowisko służbowe, wieloletniego rzecznika prasowego Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr. ppor. Czesława Cichego.
 
Piątek, 8 września 2017 roku był ostatnim dniem służby w Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej specjalisty – oficera prasowego kmdr. ppor. Czesława Cichego, który pełnił funkcje rzecznika prasowego BLMW przez ostatnie 10 lat. Podczas zbiórki kadry i pracowników Dowództwa Brygady Lotnictwa MW, kmdr. ppor. Cichego pożegnał dowódca BLMW kmdr pil. Tadeusz Drybczewski.
 
Komandor podporucznik Czesław Cichy służbę w strukturach Lotnictwa Morskiego rozpoczął w roku 1995, po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej. Zajmował kolejno stanowiska służbowe dowódcy klucza w 1. Dywizjonie Lotniczym, a następnie 3. Batalionie Zabezpieczenia w Gdyni Babich Dołach. Od 2002 roku kontynuował służbę w Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej na stanowisku dyżurnego operacyjnego, a następnie dyżurnego operacyjnego lotnictwa Dyżurnej Służby Operacyjnej BLMW. Obowiązki oficera prasowego objął 1 lipca 2007 roku, tworząc zręby etatowej służby prasowej w BLMW.
W trakcie pełnienia służby odbył dwie misje w ramach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej na ORP Kontradmirał Xawery Czernicki w 2013 i 2017 roku. W trakcie swojej 26 letniej służby wojskowej wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.
 
Od 11 września kmdr ppor. Czesław Cichy rozpoczyna pełnienie obowiązków w strukturach prasowych DGRSZ.
 
Na nowym stanowisku życzymy samych sukcesów!
 
foto: kpt. Marcin Braszak