8. BLTr: Szkolenie Służb Lotów.

Ostatnim elementem dwudniowej wizyty przedstawicieli jednostek 3. SLTr w 8. BLTr było szkolenie metodyczne dotyczące lotów szkolnych. Najpierw odbył się cykl wykładów w Sali kinowej Klubu Wojskowego, podczas którego przypomniano zasady organizacji i realizacji lotów szkolnych według Planowej Tabeli Lotów oraz przestrzegania zasad FOD.

Ostatnim elementem dwudniowej wizyty przedstawicieli jednostek 3. SLTr w 8. BLTr było szkolenie metodyczne dotyczące lotów szkolnych.

Najpierw odbył się cykl wykładów w Sali kinowej Klubu Wojskowego, podczas którego przypomniano zasady organizacji i realizacji lotów szkolnych według Planowej Tabeli Lotów oraz przestrzegania zasad FOD.

Później w sali Pilota Operacyjnego Lotów zaprezentowano przygotowania do rozpoczęcia lotów wg. PTL.

Następnie na płaszczyźnie postoju samolotów (PPS 2) odbył się pokaz działania Grupy Ratownictwa Lotniskowego.

Tematem pokazu był pożar lewego silnika podczas uruchomiania samolotu. Dowódca załogi przerywa rozruch oraz informuje, koordynatora Ruchu Lotniczego o zaistniałej sytuacji w celu zaalarmowania służb oraz realizuje procedury awaryjne. Wojskowa straż pożarna przybywa na płaszczyznę postoju i zaczyna akcję ratowniczą.

Szkolenia takie organizowane są przez dowództwo 3. SLTr cyklicznie, w coraz innych jednostkach podległych Skrzydłu, co pozwala dowódcy na zapoznanie się z zadaniami oraz specyficznymi warunkami służby w każdej jednostce 3. SLTr.
 

Na koniec płk pil. Krzysztof Walczak podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie dwudniowego szkolenia oraz podsumował dwa dni wizyty w 8. BLTr.

Źródło informacji i zdjęć: 3.SLTr / kpt. M.Nojek