Jeżeli oglądając Top Gun, marzyłeś by choć raz poczuć się jak pilot myśliwca, czas przestać marzyć. Polski odrzutowy samolot szkolno-bojowy TS-11 Iskra bis D czeka na Ciebie!

Niebanalny prezent dla Ciebie lub kogoś bliskiego. Dzień z życia pilota wojskowego samolotu odrzutowego TS-11 Iskra.

Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła (www.bialoczerwoneskrzydla.org / fbsc.pl) nie przestaje zaskakiwać swoją wizją i co warte podkreślenia – konsekwencją realizacji celów! Samoloty takie jak TS-11 Iskra, AN2, czy PLZ 101 Gawron zyskują dzięki nim nowe życie, a razem grupą 3AT3 Formation Flying Team można podziwiać je podczas wielu pokazów lotniczych. Dzięki zaangażowaniu FBCS polska myśl techniczna cały czas jest promowana nie tylko w Polsce, lecz w całej Europie. Loty zapoznawcze FBCS.pl

Więcej…

Przekazanie dowodzenia w 4 Skrzydle

3 grudnia 2020 r. na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego im. gen. pil. Witolda Urbanowicza.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi Jarosławowi Mice o gotowości pododdziałów do uroczystości, po czym nastąpił przegląd pododdziałów.

 
Kulminacyjnym punktem ceremonii było przekazanie sztandaru 4 Skrzydła oraz złożenie meldunku Dowódcy Generalnemu o zdaniu i objęciu obowiązków Dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

W swoich przemówieniu generał Mika podkreślił dotychczasowe zasługi oraz osiągnięcia generała brygady pilota Wojciecha Pikuły, który zdawał obowiązki Dowódcy 4 SLSz: Chciałbym Panu Generałowi szczególnie podziękować za te wszystkie dokonania: "To właśnie za pańskich czasów do szyku wszedł samolot M-346, którego loty dziś są dumą polskich skrzydeł. To są lata wytężonej, ciężkiej pracy." Dodatkowo dziękując za okres dowodzenia 4 Skrzydłem, złożył generałowi Pikule serdeczne życzenia żołnierskiego szczęścia na stanowisku Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego.
Nowo mianowany dowódca 4 SLSz – płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz również otrzymał życzenia powodzenia na nowym stanowisku.
 
Podczas uroczystości stojąc ostatni raz przed żołnierzami i kadrą 4 Skrzydła, zdający obowiązki Dowódcy 4 SLSz gen. pil. Wojciech Pikuła podziękował za okazywane wsparcie przełożonych, dobre słowa i cierpliwość. Odchodzący dowódca wyraził również słowa podziękowania i wdzięczności dla całego stanu osobowego 4 SLSz za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.
 
Z kolei dotychczasowy Zastępca Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz przejmując dowodzenie 4 Skrzydłem zaznaczył, że wyznaczenie go na nowe stanowisko to duże wyróżnienie: "Jestem w pełni świadomy nowych wyzwań, jakie czekają nas w 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego – szkolenie pilotów różnych typów samolotów, jak i śmigłowców, a w szczególności przygotowanie pilotów do dalszego szkolenia na samolotach piątej generacji. Wierzę głęboko, że razem, wspólnie będziemy wykonywać stawiane przez naszych przełożonych zadania."
 
Symbolicznym elementem uroczystego przekazania dowodzenia był przelot Zespołu Akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry, który namalował na niebie flagę Polski.
 
 *   *   *
 
Płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Poznańskiej, wyższych studiów magisterskich i podyplomowych studiów polityki obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.
Zawodową służbę wojskową pełnił w w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, 3 eskadrze lotnictwa taktycznego w  Krzesinach, 6 eskadrze lotnictwa taktycznego, 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego i 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. 
W swojej karierze wojskowej przeszedł przez liczne stanowiska w jednostkach lotniczych. Począwszy od starszego pilota, przez dowódcę klucza, starszego nawigatora eskadry, oficera sekcji, zastępcę dowódcy eskadry, starszego inspektora bezpieczeństwa lotów, szefa wydziału, szefa szkolenia, dowódcę 31BLT, zastępcę dowódcy 2SLT. 
W latach 2005 - 2007 odbył przeszkolenie na samolocie wielozadaniowym F-16 Fighting Falcon, zdobywając w bazach lotniczych w San Antonio (Texas), Enid (Oklahoma) oraz Tucson (Arizona) pierwsze doświadczenia na samolotach wysoko manewrowych, wykonując nalot na T-38 Talon i F-16 Fighting Falcon. Brał  udział w kursie Tactical Leadership Programme we Florennes (Belgia), zdobywając uprawnienia do dowodzenia ugrupowaniami lotniczymi w walce powietrznej.
Płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz posiada wszystkie uprawnienia do wykonywania lotów samolotem wielozadaniowym F-16, w różnych warunkach atmosferycznych, w pełnym zakresie wykorzystania posiadanego uzbrojenia.
Odznaczony został: Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz - II stopnia, Odznaką Honorową Sił Powietrznych, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. 
W 2009 roku został wyróżniony zaszczytnymi tytułami: „Najlepszy Pilot Roku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, „Najlepszy Pilot Roku Sił Powietrznych”, „Pilot Roku” 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.
Ma ponad 2300 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych.
Z dniem 1 grudnia 2020 roku Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył płk. pil. dr. inż. Grzegorza Ślusarza na stanowisko Dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.


Tekst: por. Ewa Złotnicka
Zdjęcia: por. Ewa Złotnicka, Urszula Krzemińska, Mirosław C. Wójtowicz